3-daagse Wind Europe Bilbao 19-21 maart 2024

Aanmeldingsformulier

  Ondergetekende verklaart 3-daagse naar Wind Europe in Bilbao te boeken met ingevuld aantal personen en akkoord te gaan met de kosten en voorwaarden voor deelname zoals hieronder vermeld.

  Kosten arrangement à €1049 per persoon vanaf 15 december 2023, tot 15 december 2023 inschrijving € 854 per persoon.

  Prijzen zijn p.p. incl. vluchten Amsterdam – Bilbao KLM v.v. inclusief handbagage 12 kg, alle taxes, catering aan boord, netwerken aan boord, 2x hotelovernachting oude centrum Bilbao en alle transfers: airport Bilbao - beurs v.v.- hotel v.v. Extra bagage kan worden bijgeboekt voor € 50 p.p. (incl korting).

  Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

  Opmerkingen


  1. Aanmelding
   Aanmelding is alleen geldig indien het formulier volledig is ingevuld en ondertekend
   en wordt als bindend beschouwd. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van
   binnenkomst, er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wanneer het
   totale aantal passagiers wat mee kan reizen is bereikt, kunt u geen rechten ontlenen
   aan uw inschrijfformulier. De officiële namen, zoals vermeld in het paspoort, paspoortnummer
   alsmede de geboortedatum moeten worden toegestuurd via Whatsapp of een andere beveiligde
   omgeving welke door Brandmarion wordt aangegeven.
  2. Annuleringen en wijzigingen
   • Annulering is kosteloos mogelijk tot 31 januari 2024.
   • Annulering na 31 januari 2024 is helaas niet mogelijk, u bent 100% van de kosten verschuldigd. U kunt een mogelijke vervanger aangeven, echter deze is altijd op aanvraag, wij kunnen hiervoor geen garantie geven. Er kunnen kosten verbonden zijn aan vervanging van uw plaats, hierover zullen wij u informeren alvorens tot daadwerkelijke vervanging wordt overgegaan. Brandmarion zal, bij voldoende belangstelling, een wachtlijst bijhouden.
   • Wanneer de deelnemer, om welke reden dan ook, geen gebruik wenst te maken van
   een onderdeel van het arrangement, zal er geen restitutie plaats vinden.
   • Indien er een tussentijdse verhoging van de luchthavenbelasting plaats vindt, zal dit
   aan de deelnemer(s) worden nageheven.
   • Indien er vanwege overheidswege de reizen naar Spanje worden verboden, dan zal de reservering worden doorgeschoven naar een volgende beursreis (naar keuze, de waarde ervan).
   • Indien u zelf niet mee kunt reizen, kunt u een vervanging aanvragen. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden (zie annulering na 31 januari 2024). Echter! Er wordt nimmer garantie gegeven dat de indeplaatsstelling ook daadwerkelijk kan worden ingevuld, u bent nog steeds het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  3. Aansprakelijkheid
   Deelname is op eigen risico. Brandmarion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of overlijden voor, tijdens of na de vluchten, alle transfers, bezoek aan de beurs alsmede de hotelovernachting. Dit geldt tevens voor de toegang van het vliegtuig en het land Spanje. Brandmarion kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  4. Tijden
   Voor de goede gang van zaken, dient iedere deelnemer zich te houden aan de aangegeven aanwezigheidstijden. Brandmarion is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en schade indien een deelnemer hier niet aan voldoet.
  5. Privacy
   Uw paspoortgegevens en bedrijfsnaam worden gedeeld met de bedrijven waarmee Brandmarion samenwerkt om het beursbezoek naar de Wind Europe in Bilbao tot stand te brengen.
  6. Betaling
   Betaling dient binnen 14 dagen te worden voldaan wanneer de reservering voor 15 december 2023 plaatsvindt. Na 15 december 2023 dient de factuur per omgaande te worden voldaan. Brandmarion behoudt zich het recht voor om uw deelname te annuleren, wanneer blijkt dat de betaling niet (tijdig) of volledig is ontvangen. U blijft dan wel het volledige bedrag verschuldigd aan Brandmarion.