Aanmeldingsformulier vliegticket New Orleans IPF 2024

  Vliegticket Amsterdam-New Orleans v.v. met KLM

  Amsterdam – New Orleans 20/04 17.05-22.59 (overstaptijd Atlanta 2,05 uren)
  New Orleans – Amsterdam 25/04 18.40-12.55(+1) (overstaptijd Atlanta 1,17 uren)
  Tussenstop in Atlanta

  Kosten economy ticket KLM € 1999 geldig tot 1 december 2023, vanaf 1 december 2023 € 2345 of op aanvraag indien deelname max is bereikt
  Extra kosten economy comfort v.v. alleen voor gedeelte Atlanta v.v. € 280

  Prijs is inclusief vluchten KLM v.v. Amsterdam-New Orleans, 1x ruimbagage 23 kg en taxes

  Vliegticket Amsterdam-New Orleans v.v. met Delta

  Amsterdam – New Orleans 20/04 12.00-18.47 (overstap in NY 1,50 uren)
  New Orleans – Amsterdam 25/04 11.10-06.00 (+1) (overstap NY 1,15 uren)
  Tussenstop in New York

  Kosten economy ticket Delta € 1699 geldig tot 1 december 2023, daarna op aanvraag

  Prijs is inclusief vluchten Delta v.v. Amsterdam-New Orleans, 1x ruimbagage 23 kg en taxes

  Vliegticket Amsterdam-New Orleans v.v. met United

  Amsterdam – New Orleans 20/04 11.15-17.55 (tussenstop Houston 1,15 uren)
  New Orleans – Amsterdam 25/04 14.21-09.21(+1) (tussenstop Houston 1,05 uren)
  Tussenstop in Houston

  Kosten economy ticket United € 1198 geldig tot 1 december 2023, vanaf 1 december 2023 € 1465 of op aanvraag indien deelname max is bereikt

  Prijs is inclusief vluchten United v.v. Amsterdam-New Orleans, 1x ruimbagage 23 kg en taxes

  Ja, ik wil mee met de bus transfer (inclusief)

  Ja, ik heb de voorwaarden in de bijlage gelezen en ga hiermee akkoord.

  Opmerking:


  VOORWAARDEN INSCHRIJVING VLIEGTICKET AMSTERDAM-NEW ORLEANS V.V MET KLM, Delta of United 20 april 2024 – 25 april 2024  (IPF2024) GEORGANISEERD DOOR BRANDMARION 

  1. Aanmelding

  Aanmelding is alleen geldig indien het formulier volledig is ingevuld en ondertekend en wordt als bindend beschouwd. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Een gangpadstoel of raamstoel is beschikbaar, keuze gangpad/raam wordt bepaald op volgorde van aanmelding. Wanneer het totale aantal passagiers wat mee kan reizen is bereikt, kunt u geen rechten ontlenen aan uw inschrijfformulier. De officiële namen en de paspoortgegevens moeten worden toegestuurd via Whatsapp of een andere beveiligde omgeving, welke door Brandmarion wordt aangegeven. NB: met de aanmelding van dit ticket heeft u voorrang op het maken van een hotelkamerreservering op de Brandmarion Floor in het gekozen hotel in Houston. Zodra uw inschrijving van dit ticket is ontvangen,zal er een optie voor de hotelkamer in ons systeem worden gezet.

  2. Annuleringen en wijzigingen

  • Annulering is kosteloos mogelijk voor de tickets van KLM en United tot 01 januari 2024. Uw annulering dient schriftelijk (mag per email met ontvangstbevestiging) te worden doorgegeven.
  • Bij annulering vanaf 01 januari 2024 bent u het volledige bedrag verschuldigd.
  • Annulering van Delta tickets zijn mogelijk tot 1 november 2023, hierna bent u het volledige bedrag verschuldigd.
  • Naamwijzigingen kunnen tot 01 maart 2024 kosteloos worden uitgevoerd bij KLM en United, voor Delta is dit niet mogelijk. Na 01 maart 2024 zijn  naamwijzigingen eventueel alleen nog op aanvraag mogelijk tegen kosten. Hierin heeft Brandmarion geen enkele invloed of het mogelijk is.
  • Wijzigingen in data zijn op aanvraag (mogelijk worden hiervoor kosten berekend)
  • Correcte aanlevering van de paspoortgegevens moeten tijdig worden doorgegeven. Bij niet correcte aanlevering door deelnemer kan Brandmarion niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Bij onvoldoende deelname heeft Brandmarion het recht om de tickets te annuleren en het reeds betaalde bedrag  voor deelname zal aan u worden gerestitueerd (minus de evt. wijzigingskosten). Eventuele schade die voortvloeit uit de annulering kan niet worden verhaald op Brandmarion.
  • Eventuele tussentijdse verhogingen van de luchthavenbelasting en/of andere belastingen/kosten zullen aan passagiers worden doorberekend. Brandmarion zal hiervoor een aparte factuur sturen wanneer zich dit voor doet.
  • Speciale wensen ten aanzien van maaltijden dient u uiterlijk 28 maart 2024 aan Brandmarion te hebben doorgegeven.
  • Brandmarion is niet aansprakelijk voor wijzigingen doorgevoerd door KLM, Delta of United voor, tijdens of na de vlucht. Eveneens is Brandmarion niet aansprakelijk voor de informatieverstrekking van KLM, Delta of United aan haar passagiers. Brandmarion zal alle door haar ontvangen informatie aan de passagiers doorgeven.
  • Indien er vanwege COVID of andere ziektes de reizen naar USA van overheidswege worden verboden cq een kleurcode is toebedeeld, dan zal de reservering worden doorgeschoven naar een volgende beursreis  (naar keuze, de waarde ervan).
  • Indien van toepassing:  u zelf vanwege een positieve test op COVID of andere ziektes niet mee kunt reizen, kunt u vervanging aanvragen. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Echter! Er wordt  nimmer garantie gegeven dat de in de plaats stelling ook daadwerkelijk kan worden ingevuld, u bent nog steeds het volledige factuurbedrag verschuldigd

  3. Aansprakelijkheid

  Deelname is op eigen risico. Brandmarion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of overlijden voor, tijdens of na de vluchten, alle transfers, bezoek aan de beurs alsmede de hotelovernachtingen. Dit geldt tevens voor de toegang van het vliegtuig en het land USA; er zijn mogelijk Covid/andere ziektes voorwaarden van toepassing. U dient zichzelf hiervan op de hoogte te stellen. Brandmarion kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  4. Tijden

  Voor de goede gang van zaken, dient iedere deelnemer zich te houden aan de aanwezigheids/vertrektijden, welke vermeld staan op de tickets. Brandmarion is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en schade indien een deelnemer hier niet aan voldoet.

  5. Privacy

  Uw paspoortgegevens worden gedeeld met de bedrijven waarmee Brandmarion samenwerkt om de vluchten naar en van Houston tot stand te brengen. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en in te stemmen met de voorwaarden,bent u hiermee accoord.

  6. Aanmelding toegang USA

  Elke passagier naar de USA is verplicht zich aan te melden bij de website van ESTA voor een Electronic Travel Authorization. De kosten hiervan dient u direct te voldoen bij aanmelding. Controleer of u zich reeds eerder heeft aangemeld, er is een bepaalde geldigheidsduur van de ESTA

  7. Betaling

  Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden indien geboekt voor 01 december 2023, na 01 december 2023 dient de factuur per omgaande te worden voldaan. Brandmarion behoudt zich het recht voor om uw deelname te annuleren, wanneer blijkt dat de betaling niet (tijdig) of volledig is ontvangen. U blijft dan wel het volledige bedrag verschuldigd aan Brandmarion.