ADIPEC 2024 03-07 november 2024 SOLD OUT!

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

03 nov – 07 nov 2024

Dit pakket is momenteel helemaal uitverkocht maar wees niet getreurd, we hebben extra plaatsen beschikbaar! Kijk hier of er nog mogelijkheden zijn.

VOORWAARDEN DEELNAME 5-DAAGS BEURSBEZOEK ADIPEC ABU DHABI 2024 GEORGANISEERD DOOR BRANDMARION 

1. Aanmelding

Aanmelding is alleen geldig indien het formulier volledig is ingevuld en ondertekend en wordt als bindend beschouwd. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wanneer het totale aantal passagiers wat mee kan reizen is bereikt, kunt u geen rechten ontlenen aan uw inschrijfformulier. De officiële namen, zoals vermeld in het paspoort, alsmede de geboortedatum moeten worden ingevuld op het aanmeldingsformulier.

2. Annuleringen en wijzigingen

  • Kosteloze annulering is mogelijk tot 01 juni 2024. Annulering dient schriftelijk te worden ingediend, dit mag via een email met leesbevestiging.
  • Bij annulering na 01 juni 2024 bent u 100% van de kosten verschuldigd. Indien u een vervanging heeft, dan kunnen wij een aanvraag doen, er is echter geen garantie dat dit lukt. Eventuele kosten zullen worden berekend.
  • Bij onvoldoende deelname heeft Brandmarion het recht om het gehele arrangement te annuleren (vlucht, hotel, entreebewijs, transfers) en het reeds  betaalde bedrag voor deelname zal aan u worden gerestitueerd (minus de evt. wijzigingskosten). Eventuele schade die voortvloeit uit de annulering kan niet worden verhaald op Brandmarion.
  • Indien er van overheidswege reizen naar UAE worden verboden cq een kleurcode is toebedeeld, dan zal de reservering worden doorgeschoven naar een volgende beursreis (naar keuze, de waarde ervan).
  • Wanneer de deelnemer, om welke reden dan ook, geen gebruik wenst te maken van een onderdeel van het arrangement, zal er geen restitutie plaats vinden.
  • Indien er een tussentijdse verhoging van de luchthavenbelasting plaats vindt, zal dit aan de deelnemer(s) worden nageheven.

3. Aansprakelijkheid

Deelname is op eigen risico. Brandmarion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of overlijden voor, tijdens of na de vluchten, alle transfers, bezoek aan de beurs/conference alsmede de hotelovernachtingen. 

4. Tijden

Voor de goede gang van zaken, dient iedere deelnemer zich te houden aan de aangegeven aanwezigheidstijden. Brandmarion is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en schade indien een deelnemer hier niet aan voldoet.

5. Privacy

Uw paspoort- en bedrijfsgegevens kunnen worden (soms moeten worden) gedeeld met de bedrijven waarmee Brandmarion samenwerkt om de 5-daagse naar ADIPEC Abu Dhabi tot stand te brengen.

6. Betaling

Korting tot 25 maart 2024 € 350 per persoon . Betaling van 100% van het totale factuurbedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan, indien er gebruik wordt gemaakt van de korting. Indien de reservering plaats vindt tussen 25 maart 2024 en 01 mei 2024 dan ontvangt u een factuur van 50% van het totale factuur bedrag (normale prijs) en dient u deze binnen 14 dagen te voldoen. Op 01 mei a.s. ontvangt u de factuur van nogmaals 50% van het totale factuurbedrag (normale prijs), deze dient u binnen 14 dagen aan ons te voldoen. Indien de reservering plaatsvindt na 01 mei 2024 dient de factuur per omgaande te worden voldaan. Brandmarion behoudt zich het recht voor om uw deelname te annuleren, wanneer blijkt dat de betaling niet (tijdig) of volledig is ontvangen. U blijft dan wel het volledige bedrag verschuldigd aan Brandmarion.