Global Offshore Wind 2024 18-19 Juni 2024

  1 persoon
  2 personen

  Ondergetekende verklaart het arrangement te boeken naar de Global Offshore Wind 2024 te Manchester en akkoord te gaan met de kosten en voorwaarden voor deelname zoals hieronder vermeld:

  Kosten arrangement à € 810,- per persoon
  Prijzen zijn p.p. incl.
  • vluchten Amsterdam – Manchester KLM v.v.
  • alle taxes
  • catering aan boord
  • 1x hotelovernachting incl. ontbijt en taxes
  • Transfers v.v. airport-beurs-hotel
  • netwerken en meer!

  Ja, ik heb de voorwaarden in de bijlage gelezen en ga hiermee akkoord.

  VOORWAARDEN DEELNAME BEURSBEZOEK GLOBAL OFFSHORE WIND 18 & 19 JUNI 2024 GEORGANISEERD DOOR BRANDMARION

  1. Aanmelding

  Aanmelding is alleen geldig indien het formulier volledig is ingevuld en ondertekend en wordt als bindend beschouwd. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wanneer het totale aantal passagiers wat mee kan reizen is bereikt, kunt u geen rechten ontlenen aan uw inschrijfformulier. De officiële namen, zoals vermeld in het paspoort, paspoortnummer alsmede de geboortedatum moeten worden toegestuurd via Whatsapp of een andere beveiligde omgeving welke door Brandmarion wordt aangegeven.

  2. Annuleringen en wijzigingen

  • Annulering is niet mogelijk, u bent 100% verschuldigd bij inschrijving en bevestiging.
  • Wanneer de deelnemer, om welke reden dan ook, geen gebruik wenst te maken van een onderdeel van het arrangement, zal er geen restitutie plaats vinden.
  • Indien er een tussentijdse verhoging van de luchthavenbelasting plaats vindt, zal dit aan de deelnemer(s) worden nageheven.
  • Indien er van overheidswege reizen naar de UK worden verboden cq een kleurcode is toebedeeld, dan zal de reservering worden doorgeschoven naar een volgende beursreis (naar keuze, de waarde ervan).

  3. Aansprakelijkheid

  Deelname is op eigen risico. Brandmarion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of overlijden voor, tijdens of na de vluchten, alle transfers, bezoek aan de beurs alsmede de hotelovernachtingen.

  4. Tijden

  Voor de goede gang van zaken, dient iedere deelnemer zich te houden aan de aangegeven aanwezigheidstijden. Brandmarion is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en schade indien een deelnemer hier niet aan voldoet.

  5. Privacy

  Uw paspoortgegevens en bedrijfsnaam worden gedeeld met de bedrijven waarmee Brandmarion samenwerkt om het beursbezoek naar de Global Offshore Wind tot stand te brengen.

  6. Betaling

  Betaling dient PER OMGAANDE na inschrijving te geschieden. Wanneer blijkt dat de betaling niet (tijdig) of volledig is ontvangen, dan heeft Brandmarion het recht om uw deelname te annuleren. U blijft dan wel het volledige bedrag verschuldigd aan Brandmarion.