IPF New Orleans 20 – 25 april 2024

  Ondergetekende verklaart het IPF pakket te boeken en akkoord te gaan met de kosten en voorwaarden voor deelname zoals hieronder vermeld:

  Inclusief: vluchten v.v. Amsterdam-Houston (met overstap) en ruimbagage, taxes, 5 hotelovernachtingen 4*, entreebewijs IPF (US 2595)


  Indien voor 1 november 2023 aangemeld voor het gehele IPF pakket € 800 korting op beide pakketten!

  Holland Home of Wind Energy organiseert het Nederlandse paviljoen op IPF, meedoen?

  Wil je niet het hele pakket aanschaffen, maak dan je interesse kenbaar via:

  Ja, ik heb de voorwaarden in de bijlage gelezen en ga hiermee akkoord.


  VOORWAARDEN INSCHRIJVING IPF PAKKET 2024 GEORGANISEERD DOOR BRANDMARION
   

  1. Aanmelding
   Aanmelding voor het IPF pakket is alleen geldig indien het formulier volledig is ingevuld en ondertekend
   en wordt als bindend beschouwd. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van
   binnenkomst. Een gangpadstoel of raamstoel is beschikbaar, keuze gangpad/raam wordt bepaald
   op volgorde van aanmelding. Wanneer het totale aantal passagiers wat mee kan reizen is bereikt,
   kunt u geen rechten ontlenen aan uw inschrijfformulier.
   De officiële namen en de paspoortgegevens moeten worden toegestuurd via Whatsapp of een andere beveiligde omgeving, welke door Brandmarion wordt aangegeven.
   Aanmelding voor een van de opties (NL paviljoen, hotelovernachting, vluchten); hiervoor ontvangt u van HHWE of Brandmarion
   nadere informatie. Uw contactgegevens zullen door HHWE en Brandmarion worden gedeeld.
    
  2. Korting: alleen geldig voor inschrijvingen tot 1 november 2023!
    
  3. Annuleringen en wijzigingen
   • Annulering is kosteloos mogelijk tot 01 december 2023. Uw annulering dient schriftelijk (mag per email met ontvangstbevestiging) te worden doorgegeven.

   • Bij annulering vanaf 01 december 2023 tot en met 15 januari 2024 bent u 50% verschuldigd.

   • Bij annulering vanaf 16 januari 2024 bent u het volledige bedrag verschuldigd.

   • Naamwijzigingen kunnen tot 16 januari 2024 kosteloos worden uitgevoerd. Na 16 januari 2024 zijn  naamwijzigingen eventueel alleen nog op aanvraag mogelijk tegen kosten. Hierin heeft Brandmarion geen enkele invloed of het mogelijk is.

   • Wijzigingen in data zijn op aanvraag (mogelijk worden hiervoor kosten berekend) Correcte aanlevering van de paspoortgegevens moeten tijdig worden doorgegeven.Bij niet correcte aanlevering door deelnemer kan Brandmarion niet aansprakelijk worden gesteld.

   • Bij onvoldoende deelname heeft Brandmarion het recht om de tickets te annuleren en het reeds betaalde bedrag  voor deelname zal aan u worden gerestitueerd (minus de evt. wijzigingskosten).

   • Eventuele schade die voortvloeit uit de annulering kan niet worden verhaald op Brandmarion.

   • Eventuele tussentijdse verhogingen van de luchthavenbelasting en of andere belastingen/taxes/kosten zullen aan de passagiers worden doorberekend. Het IPF pakket is samengesteld op basis van de US dollar koers van 25 september 2023, indien er een valutakoerswijziging is vanaf 10% dan zal dit met u worden verrekend. Brandmarion zal hiervoor een aparte factuur sturen wanneer zich dit voor doet.

   • Speciale wensen ten aanzien van maaltijden dient u uiterlijk 01 maart 2024 aan Brandmarion te hebben doorgegeven.

   • Brandmarion is niet aansprakelijk voor wijzigingen doorgevoerd door KLM en United voor, tijdens of na de vlucht. Eveneens is Brandmarion niet aansprakelijk voor de informatieverstrekking van KLM en United aan haar passagiers. Brandmarion zal alle door haar ontvangen informatie aan de passagiers doorgeven.

   • Indien er vanwege overheidswege de reizen naar USA van overheidswege worden verboden cq een kleurcode is toebedeeld, dan zal de reservering worden doorgeschoven naar een volgende beursreis  (naar keuze, de waarde ervan).

   • Indien, van toepassing, u zelf vanwege een positieve test op COVID (of andere ziektes) niet mee kunt reizen, kunt u vervanging aanvragen. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Echter! Er wordt  nimmer garantie gegeven dat de in de plaats stelling ook daadwerkelijk kan worden ingevuld, u bent nog steeds het volledige factuurbedrag verschuldigd.

    
  4. Aansprakelijkheid
   Deelname is op eigen risico. Brandmarion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of overlijden voor, tijdens of na de vluchten, alle transfers, bezoek aan de beurs alsmede de hotelovernachtingen. Dit geldt tevens voor de toegang van het vliegtuig en het land USA; er zijn mogelijk inreisvoorwaarden van toepassing. U dient zichzelf hiervan op de hoogte te stellen. Brandmarion kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
    
  5. Tijden
   Voor de goede gang van zaken, dient iedere deelnemer zich te houden aan de  aanwezigheids/vertrektijden, welke vermeld staan op de tickets. Brandmarion is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en schade indien een deelnemer hier niet aan voldoet.
    
  6. Privacy
   Uw paspoortgegevens worden gedeeld met de bedrijven waarmee Brandmarion samenwerkt om de vluchten naar en van Houston tot stand te brengen. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en in te stemmen met de voorwaarden,
   bent u hiermee accoord.
    
  7. Aanmelding toegang USA
   Elke passagier naar de USA is verplicht zich aan te melden bij de website van ESTA voor een Electronic Travel Authorization. De kosten hiervan dient u direct te voldoen bij aanmelding. Controleer of u zich reeds eerder heeft aangemeld, er is een bepaalde geldigheidsduur van de ESTA.
    
  8. Betaling
   Bij inschrijving voor 1 november 2023 ontvangt u een factuur van € 2000 (excl. BTW) als aanbetaling, op 12 januari 2024 wordt het restant gefactureerd, uw korting wordt met de 2e factuur verrekend. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden indien gereserveerd voor 01 november 2023. Indien na 01 november 2023 gereserveerd dient de factuur per omgaande te worden voldaan en is de korting NIET van toepassing. Brandmarion behoudt zich het recht voor om uw deelname te annuleren, wanneer blijkt dat de betaling niet (tijdig) of volledig is ontvangen. U blijft dan wel het volledige bedrag verschuldigd aan Brandmarion.