OTC Houston 2023 flight

  Vliegticket Amsterdam-Houston v.v. met KLM
  Prijs is inclusief vluchten KLM v.v. Amsterdam-Houston, 1x ruimbagage 23 kg en taxes
  Vluchtschema: Amsterdam – Houston 29/04 - 09.50-13.10 uur / Houston – Amsterdam 04/05 - 15.05-07.15(+1) uur

  Alleen nog op aanvraag Pakket A normale ticket heen/terug € 1249 vlucht met Boeing 787-10 per persoon
  UITVERKOCHT Pakket B economy comfort ticket heen/terug € 1548 vlucht met Boeing 787-10 per persoon

  Voorkeur stoel economy comfort ticket

  Ja, ik heb de voorwaarden in de bijlage gelezen en ga hiermee akkoord.

  Opmerking:


  VOORWAARDEN INSCHRIJVING VLIEGTICKET AMSTERDAM-HOUSTON V.V MET 

  KLM of United 29 april 2023 – 04 mei 2023 (OTC 2023) GEORGANISEERD DOOR BRANDMARION 

  1. Aanmelding

  Aanmelding is alleen geldig indien het formulier volledig is ingevuld en ondertekend en wordt als bindend beschouwd. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Een gangpadstoel of raamstoel is beschikbaar, keuze gangpad/raam wordt bepaald op volgorde van aanmelding. Wanneer het totale aantal passagiers wat mee kan reizen is bereikt, kunt u geen rechten ontlenen aan uw inschrijfformulier. 

  De officiële namen en de paspoortgegevens moeten worden toegestuurd via Whatsapp of een andere beveiligde omgeving, welke door Brandmarion wordt aangegeven.

  NB: met de aanmelding van dit ticket heeft u voorrang op het maken van een hotelkamerreservering op de Brandmarion Floor in het gekozen hotel in Houston. Zodra uw inschrijving van dit ticket is ontvangen, zal er een optie voor de hotelkamer in ons systeem worden gezet. 

  2. Annuleringen en wijzigingen

  • Annulering is kosteloos mogelijk tot 28 februari 2023. Uw annulering dient schriftelijk (mag per email met ontvangstbevestiging) te worden doorgegeven en door ons te zijn bevestigd.
  • Bij annulering vanaf 28 februari 2023 tot en met 28 maart 2023 bent u 50% verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf 28 maart 2023 bent u het volledige bedrag verschuldigd.
  • Naamwijzigingen kunnen tot 28 maart 2023 kosteloos worden uitgevoerd. Na 28 maart 2023 zijn  naamwijzigingen eventueel alleen nog op aanvraag mogelijk tegen kosten. Hierin heeft Brandmarion geen enkele invloed of het mogelijk is. 
  • Wijzigingen in data zijn op aanvraag (mogelijk worden hiervoor kosten berekend) Correcte aanlevering van de paspoortgegevens moeten tijdig worden doorgegeven. Bij niet correcte aanlevering door deelnemer kan Brandmarion niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Bij onvoldoende deelname heeft Brandmarion het recht om de tickets te annuleren en het reeds betaalde bedrag  voor deelname zal aan u worden gerestitueerd (minus de evt. wijzigingskosten). Eventuele schade die voortvloeit uit de annulering kan niet worden verhaald op Brandmarion.
  • Eventuele tussentijdse verhogingen van de luchthavenbelasting zullen aan de passagiers worden doorberekend. Brandmarion zal hiervoor een aparte factuur sturen wanneer zich dit voor doet.
  • Speciale wensen ten aanzien van maaltijden dient u uiterlijk 28 maart 2023 aan Brandmarion te hebben doorgegeven.
  • Brandmarion is niet aansprakelijk voor wijzigingen doorgevoerd door KLM en United voor, tijdens of na de vlucht. Eveneens is Brandmarion niet aansprakelijk voor de informatieverstrekking van KLM en United aan haar passagiers. Brandmarion zal alle door haar ontvangen informatie aan de passagiers doorgeven.
  • Indien er vanwege COVID de reizen naar USA van overheidswege worden verboden cq een kleurcode is toebedeeld, dan zal de reservering worden doorgeschoven naar een volgende beursreis  (naar keuze, de waarde ervan).
  • Indien van toepassing:  u zelf vanwege een positieve test op COVID niet mee kunt reizen, kunt u vervanging aanvragen. Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Echter! Er wordt  nimmer garantie gegeven dat de in de plaats stelling ook daadwerkelijk kan worden ingevuld, u bent nog steeds het volledige factuurbedrag verschuldigd.

  3. Aansprakelijkheid

  Deelname is op eigen risico. Brandmarion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of overlijden voor, tijdens of na de vluchten, alle transfers, bezoek aan de beurs alsmede de hotelovernachtingen. Dit geldt tevens voor de toegang van het vliegtuig en het land USA; er zijn mogelijk Covid voorwaarden van toepassing. U dient zichzelf hiervan op de hoogte te stellen. Brandmarion kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

  4. Tijden

  Voor de goede gang van zaken, dient iedere deelnemer zich te houden aan de  aanwezigheids/vertrektijden, welke vermeld staan op de tickets. Brandmarion is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en schade indien een deelnemer hier niet aan voldoet.

  5. Privacy

  Uw paspoortgegevens worden gedeeld met de bedrijven waarmee Brandmarion samenwerkt om de vluchten naar en van Houston tot stand te brengen. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en in te stemmen met de voorwaarden, bent u hiermee accoord. 

  6. Aanmelding toegang USA

  Elke passagier naar de USA is verplicht zich aan te melden bij de website van ESTA voor een Electronic Travel Authorization. De kosten hiervan dient u direct te voldoen bij aanmelding. Controleer of u zich reeds eerder heeft aangemeld, er is een bepaalde geldigheidsduur van de ESTA. 

  7. Betaling

  Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden indien geboekt voor 01 februari 2023, na 01 februari 2023 dient de factuur per omgaande te worden voldaan. Brandmarion behoudt zich het recht voor om uw deelname te annuleren, wanneer blijkt dat de betaling niet (tijdig) of volledig is ontvangen. U blijft dan wel het volledige bedrag verschuldigd aan Brandmarion.