OTC Houston 4 t/m 9 mei 2024 aanbieding voor de eerste 12 deelnemers

  Ondergetekende verklaart het OTC pakket te boeken en akkoord te gaan met de kosten en voorwaarden voor deelname zoals hieronder vermeld:

  Inclusief:
  - vluchten KLM economy comfort v.v. Amsterdam-Houston
  - ruimbagage tot 23Kg
  - taxes
  - 5 hotelovernachtingen in 4-sterrenhotel incl. ontbijt
  - Welkomstborrel
  - Welkomstdrankje op de kamer
  - Transfers van- en naar vliegveld (op 4&9 mei)
  - Korting op entreebewijs

  Kosten gehele pakket: €2310,- (Bij bereiken 12 deelnemers €2845,- )

  Geef hier jouw voorkeur op. Een opgegeven voorkeur kunnen we niet garanderen.
  GangpadRaamzijde

  Ja, ik heb de voorwaarden in de bijlage gelezen en ga hiermee akkoord.
  Ja, ik heb interesse in een entreebewijs via Brandmarion


  VOORWAARDEN INSCHRIJVING OTC 2024

  KLM van 4 mei t/m 9 mei 2024 (OTC 2024) GEORGANISEERD DOOR BRANDMARION

  1. Aanmelding

  Aanmelding voor het OTC pakket is alleen geldig indien het formulier volledig is ingevuld en ondertekend
  en wordt als bindend beschouwd. U geeft uw voorkeur voor gangpad of raamzijde op. We kunnen deze plaatsen niet garanderen. Wanneer het totale aantal passagiers wat mee kan reizen is bereikt,
  kunt u geen rechten ontlenen aan uw inschrijfformulier.
  De officiële namen en de paspoortgegevens moeten worden toegestuurd via Whatsapp of een andere beveiligde omgeving, welke door Brandmarion wordt aangegeven.

  2. Korting: Alleen geldig voor de eerste 12 ingeschreven deelnemers.

  3. Annuleringen en wijzigingen

  • Annulering is kosteloos mogelijk tot 2 januari 2024. Uw annulering dient schriftelijk (mag per email met ontvangstbevestiging) te worden doorgegeven.
  • Bij annulering vanaf 2 januari 2024 bent u het volledige bedrag verschuldigd.
  • Naamwijzigingen kunnen tot 1 februari 2024 kosteloos worden uitgevoerd. Vanaf 1 februari 2024 zijn naamwijzigingen eventueel alleen nog op aanvraag mogelijk tegen kosten. Hierin heeft Brandmarion geen enkele invloed of het mogelijk is.
  • Wijzigingen in data zijn op aanvraag (mogelijk worden hiervoor kosten berekend)
  • Correcte aanlevering van de paspoortgegevens moeten tijdig worden doorgegeven. Bij niet correcte aanlevering door deelnemer kan Brandmarion niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Bij onvoldoende deelname heeft Brandmarion het recht om de tickets te annuleren en het reeds betaalde bedrag  voor deelname zal aan u worden gerestitueerd (minus de evt. wijzigingskosten). Eventuele schade die voortvloeit uit de annulering kan niet worden verhaald op Brandmarion.
  • Eventuele tussentijdse verhogingen van de luchthavenbelasting zullen aan de passagiers worden doorberekend. Brandmarion zal hiervoor een aparte factuur sturen wanneer zich dit voor doet.
  • Speciale wensen ten aanzien van maaltijden dient u uiterlijk 1 april 2024 aan Brandmarion te hebben doorgegeven.
  • Brandmarion is niet aansprakelijk voor wijzigingen doorgevoerd door KLM voor, tijdens of na de vlucht. Eveneens is Brandmarion niet aansprakelijk voor de informatieverstrekking van KLM aan haar passagiers. Brandmarion zal alle door haar ontvangen informatie aan de passagiers doorgeven.
  • Indien door onvoorziene omstandigheden (force majeur) de vluchten en hotel moeten worden geannuleerd kan Brandmarion hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  4. Aansprakelijkheid

  Deelname is op eigen risico. Brandmarion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of overlijden voor, tijdens of na de vluchten, alle transfers, bezoek aan de beurs alsmede de hotelovernachtingen. Dit geldt tevens voor de toegang van het vliegtuig en het land USA; er zijn mogelijk inreis voorwaarden van toepassing (ziekten, force majeure). U dient zichzelf hiervan op de hoogte te stellen. Brandmarion kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  5. Tijden

  Voor de goede gang van zaken, dient iedere deelnemer zich te houden aan de  aanwezigheids- en vertrektijden, welke vermeld staan op de tickets. Brandmarion is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen en schade indien een deelnemer hier niet aan voldoet.

  6. Privacy

  Uw paspoortgegevens worden gedeeld met de bedrijven waarmee Brandmarion samenwerkt om de vluchten naar en van Houston tot stand te brengen. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en in te stemmen met de voorwaarden, bent u hiermee akkoord.

  7. Aanmelding toegang USA

  Elke passagier naar de USA is verplicht zich aan te melden bij de website van ESTA voor een Electronic Travel Authorization. De kosten hiervan dient u direct te voldoen bij aanmelding. Controleer of u zich reeds eerder heeft aangemeld, er is een bepaalde geldigheidsduur van de ESTA.

  8. Betaling

  Bij reservering van de aanbieding dient het totaalbedrag binnen UITERLIJK 14 dagen te worden voldaan. Indien het aantal van 12 deelnemers is bereikt, ontvangt u de factuur voor de normale prijs en dient deze binnen 14 dagen te worden voldaan indien gereserveerd voor 15 december 2023. Indien de reservering na 15 december 2023 plaatsvindt dient u het factuurbedrag PER OMGAANDE te voldoen.
  Brandmarion behoudt zich het recht voor om uw deelname te annuleren, wanneer blijkt dat de betaling niet (tijdig) of volledig is ontvangen. U blijft dan wel het volledige bedrag verschuldigd aan Brandmarion.